Noteservice og Cantando

Musikkforlagene Norsk Noteservice og Cantando Musikkforlag driver nettbutikken Notebutikken.no og vi er den mest aktive utgiveren av norsk populærmusikk på noter. Vi gir ut noter og lærebøker til de fleste instrumenter i tillegg til kor- og korpsnoter. Besøk butikken vår i Breivollveien 25 H i Oslo.

I nettbutikken vår finner du alle utgivelsene våre, i tillegg til at vi leverer noter, musikk- og lærebøker fra mange andre forlag, og lagerfører de utgivelsene som er mest brukt i musikkundervisningen. Vi tilbyr også et stort utvalg digitale noter som kan lastes ned direkte etter kjøp. Vi har til enhver tid lagerført de mest brukte lærebøkene, både norske og internasjonale metoder.

45 sanger fra 45 år, Lars Martin Myhre

lars martin myhre visebokLars Martin skriver i forordet på boken: «I åras løp har jeg fått mange henvendelser om noter til sangene mine. Dessverre har jeg ikke hatt stort annet å tilby enn uleselige, håndskrevne kladder med kaffeflekker (minst). Jeg ble derfor veldig glad da det kom en forespørsel om å gi ut notebok fra Odd Steenberg i Norsk Noteservice.

Tidspunktet var også perfekt og sammenfallende med en rekke små og store jubileer: 45 år med musikk som yrke og lidenskap, 35 år siden første plate (Bak speilet), 35 år siden første plate med Arid Nyquist og Svein Olav Blindheim (Kalde øl & heite jenter), 25 år siden første plate med Odd Børretzen (Noen ganger er det all right) og 20 år siden starten på mitt nære samarbeid med tekstforfatter Ingvar Hovland.

Jeg har i det hele tatt vært utrolig heldig med mine samarbeidspartnere, enten det har vært tekstforfattere, musikere, duettpartnere, konsertarrangører, studioteknikere osv. Jeg tør ikke begynne å nevne noen – hvor skulle det slutte? Takk, takk og tusen takk!

Jeg har drevet med mye forskjellig i løpet av mine år i musikken; jazz, storband, musikal, film, teater, store verk og viser. Denne samlingen er ikke ment å skulle vise en bredde, men har et fokus på sangene – uansett hva jeg har drevet med har jeg alltid vært opptatt av sangen, og møtet mellom tekst og musikk. Utvalget av sanger er ikke gjort av meg, men av «dere»; her finner du sanger som publikum har etterspurt noter til, og sanger folk har stemt på under en uhøytidelig undersøkelse i sosiale medier – jeg synes folk har vært flinke!»

Kjøpe boken i Notebutikken.

Sang Quiz og Trim: Sang og aktivitetsprogram for eldre

Sang Quiz og Trim JuleminnerRedaktør Tom Næss
Sang Quiz og Trim selges i sett med et veiledningshefte, 10 sanghefter med laminerte sider og 1 CD. Dette er et sang- og aktivitetsprogram for eldre, som kan brukes i private hjem og på ulike institusjoner. Det er utarbeidet på en måte som skal gjøre det enkelt og attraktivt å bruke, og er laget for å gi deltakerne mest mulig mestringsfølelse og glede.

Sang Quiz og Trim er utgitt i tre utgaver, standardpakkejulepakke og ønskekonsertens favoritter. Følg lenkene for å lese utfyllende beskrivelse og hvilke sanger pakkene inneholder.

Erfarne musikkterapeuter har skreddersydd programmet slik at det skal være mest mulig tilpasset et bredt spekter innenfor eldreomsorg. Det innebærer at sangutvalget er gjort ut fra vår erfaring om hva som fenger denne aldersgruppen. Vi har også tatt hensyn til det faktum at vi alle blir eldre, og at det derfor er tatt med noen sanger av litt nyere dato, – også på engelsk. Sangene har blitt lagt i et toneleie som de eldre i utprøvingsgruppene har foretrukket. Det betyr at sangene her ligger noe dypere enn hva som er vanlig. Vi regner det som bedre at noen kanskje kan ha litt problemer med å nå de laveste tonene, enn at flere skal slite for å nå de høye. De eldre har også blitt tatt med i bestemmelsen av tempo på hver sang, slik at flest mulig skal ha mulighet til å henge med. Det er viktig at den som synger skal få mulighet til å lykkes og trives med sangaktivitetene.

Kjente barnesanger på enkleste måte

KLAR, FERDIG, SPILL!

Klar, ferdig, spill!Tror du at du ikke kan spille gitar?

Denne boka er laget for å vise at hvem som helst kan lære seg noen enkle grep og oppleve mestring. Det finnes utallige sanger med bare to grep. Her får du 20 kjente barnesanger som du kan starte med.

Tenker du at det blir for vanskelig å plassere fingrene samtidig som du holder rytmen med den andre hånda? Metoden i boka er å vise deg grep (akkorder) som du kan ta med bare én finger. Da blir det lettere å holde rytmen med den andre hånda. Denne metoden blir også brukt i tyske barneskoler.

Les mer om boken i Notebutikken.

SYNG OG SPILL MED BARNA

Syng og spill med barnaI denne boka finner du de mest kjente barnesangene, enkelt tilrettelagt for ukulele og gitar. Boka er lagt opp slik at du som nybegynner kan kunne greie å spille deg gjennom alle sangene ved å lære deg kun tre grep på instrumentet.

Hver av sangene finnes også i en versjon hvor du må strekke deg litt lengre. Gjerne i en annen toneart med noen flere akkorder til. Det betyr at samtidig som du lærer barne ditt å glede seg over musikken, lærer du deg å spille et instrument!

Les mer om boken i Notebutikken.

Elisabeth Vannebo om nybegynnerspilling

Elisabeth VanneboTanker om nybegynneropplæring på messinginstrumenter
Å starte med nye elever er givende, morsomt og utfordrende! Siden ungene legger fundamentet for spillingen, både teknisk og musikalsk, så opplever jeg det første året som ekstra krevende. Motivasjon, mestring og et godt teknisk grunnlag står sentralt i min undervisning, og det har jeg også lagt opp til i Spill-serien.

De første tonene på munnstykket
I starten bruker jeg ekstra tid med leppesumming og munnstykkespilling, både for å få en «bestemt» ambis, og for å få i gang blåsingen. Min kollega i Bergen, trombonist og messinglærer Irene Graven, lærte meg et triks som jeg bruker mye i starten: En tar lillefingeren inn mellom tennene og puster godt inn. Deretter blåser en godt ut, samtidig som en tar fingeren ut. Det er en fin måte å få i gang summingen. Når en «summer» kan en også ta munnstykket av og på mens en holder tonen.

Ansats er viktig å få med fra starten
Jeg bruker å la elevene «spille en lang tone, og lage «hakk» i tonen med tungen» f.eks. med å si ta. En kan ta de mindre munnstykkene inn i munnen, som et blokkfløytemunnstykke, og blåse luft med ansats. Det er vanskelig å få til uten å bruke tungen (også et triks jeg lærte av Irene Graven).
Når de får til ansats spør jeg dem hva de gjorde, og svaret kan være, «tok tungen opp og ned», «tok tungen frem og tilbake», «sa ta». De ordene elevene selv brukte bruker jeg senere om jeg trenger å minne det på dem.

Et bilde på luft og ansats er at en lar vannet i springen renne og tar en finger frem og tilbake. Vannet representerer lufta, og fingeren ansatsen. Jeg får gjort mye på munnstykket siden det ikke er et instrument å tenke på, og det er lett å høre og jobbe med. Vi har 100% fokus på disse tekniske elementene.

Ved å investere litt tid på teknikk i starten, så vil elevene oppleve større mestring på instrumentet. Spillbøkene inneholder også noen gode nybegynnertriks. Det er ganske enkelt å få gode vaner på plass i starten, men det kan ta lang tid å endre dårlige vaner som har fått satt seg».

Om å holde instrumentet
Etter at ungene har summet på munnstykket er det klart for å spille på instrumentet. Vi lærer at venstre hånd er holdehånd, og høyre hånd er spillehånd. Jeg lar dem løfte opp instrumentet med venstre hånd og sette det instrumentet på munnen. «De skal la instrumentet komme til seg».
Deretter lar jeg høyre hånd henge avslappet ned på siden før de løfter den opp og legger den på ventilene (hånden er naturlig avslappet når den henger ned på siden og vi kan se at den er lett bøyd). Første finger på første ventil, andre finger på andre ventil og tredje finger på tredje ventil. En kan også tenke at en har et lite egg inne i den høyre hånden. Fingrene har sin faste plass på ventilene, og de ligger lett på ventilene. Vi holder instrumentet med venstre hånd.

De første tonene på instrumentet
Nå er det klart for å lage lyd på instrumentet. Vi puster godt inn og lager lyd på samme måte som vi gjorde på munnstykket. Nå skal det gå greit å få tone. Min erfaring er at de fleste treffer C, men om noen treffer G, kan en starte derfra og gå nedover.
Personlig har jeg hatt god erfaring med å lære dem navnet på tonene og gi dem ark med bokstaver de første ukene. Dette gir mestring, og allerede på første time spiller vi en sang.
Tanken bak dette er å fokusere på blåsing, grep og tonenavn de første ukene.
Etter noen uker med dette er ungene klare for å lære noter og kan begynne i SPILL-boka.
Et lite tips i starten er å skrive opp et par noter på tavla, f.eks. C, D, E, F og G, og så kan du peke på notene de skal spille. Da får de øvd ekstra på å gjenkjenne tonehøyder.
I SPILL-boka er det litt metodiske notelæringstips og egne rytmeøvelser underveis.

Elisabeth Vannebo

Streaming: et effektivt virkemiddel for kvalitetshevning og motivasjon i skolekorpset!

Helge RolstadåsJeg har i mange år laget ”lyttelister” i forbindelse med prosjekter i skolekorps jeg har dirigert.

Ofte har lyttelistene vært et sammensurium av dårlige lydopptak fra Youtube, demonstrasjonsfiler (gjerne kun med utdrag av musikken) fra nettbutikker som selger noter, originalinnspillinger og lignende arrangementer for andre besetninger enn korps.

Arbeidsmengden for å finne egnede lytte-filer har vært stor og utbytte lite frem til jeg oppdaget at Noterservice legger ut alle sine innspillinger til streaming/nedlast på tjenester som Spotify, Tidal og iTunes. Bedre blir det av at det etter hvert er det aller meste av musikk utgitt av Noteservice er innspilt. Arbeidsmengden ble mindre og utbytte betydelig større. Nå har faktisk ALLE musikanter tilgang til gode innspillinger av musikken vi spiller på mobiltelefon, lesebrett, datamaskin hjemme, etc.

Foran større prosjekter som mesterskap, konkurranser eller store produksjoner bruker vi tid på øvelsen til å lytte gjennom musikken med noten foran oss. Et tidlig innblikk i hvordan det ferdige resultatet skal være hjelper både med motivasjon til øving og med musikantenes blikk for kvalitet.

Min erfaring er at jo nærmere konserten vi kommer, jo flere er det som går rundt med den musikken vi skal spille på øret. I vårt øvingslokale har vi fastmontert lydanlegg så det er bare å plugge en minijack i veggen og vips: når støynivået under oppakning blir for høyt så strømmer ”dagens musikk” ut fra høyttalerne, støyen stilner og det lyttes.

Det er en grunn til at også blåsemusikere er født med to ører og kun en munn! Brukes begge ørene aktivt så er jeg sikker på at dette er veien å gå for korps som trenger å jobbe med kvalitetshevning og å beholde flere musikanter i korpset lenger.

Helge Rolstadås