En digital fremtid i musikkforleggerbransjen?

Jeg har gjennom mange år nå hørt at musikkforlagene må tilpasse seg den digitale verden og lage nedlastingssider. Cantando Musikkforlag begynte med nedlasting av noter i år 2000, og med en pause på noen år, har vi i dag en fullt funksjonell side for nedlasting.

Men er det virkelig fremtiden? Jo, det er nok det for mindre verker som viser, popmusikk, mindre korverk og instrumental musikk. Jeg er nok selv veldig skeptisk til at større verker vil bli lastet ned. Hvem vil printe ut Händels Messias og stå med løsblad på dette verket? Nei, dit hen vil vi nok aldri komme.

Jeg tror det viktigste marked vi har i dag, er akkurat disse mindre verkene som «kunden» ønsker raskt, og kanskje ikke minst skoleverket som ønsker å kunne laste ned verket raskt for å bruke det på skjerm. Her må vi som forlag investere. Når det er sagt, må vi også ha noe å investere med. Dessverre har omsetningen hos de fleste forlagene falt drastisk de senere år, og det digitale salget av total omsetning er lavt.

Dessverre så ser vi stadig vekk at det deles PDFer på nettsider og i sosiale medier, noe som er dødsdommen for musikkforlagene og da særlig utgivelse av mindre verk. Når det er sagt, kan man kanskje si at dette må musikkforlagene selv ta skylda for, ettersom de ikke har hatt verkene tilgjengelig på nett. Det kan nok faktisk argumenteres slik, og dette problem har vi tatt opp i Musikkforleggernes printgruppe.

Det er også diskutert om man trenger musikkforlagene i en digital verden. Nå kan jo alle lage sin nettside og på en enkel måte distribuere egne titler. Jeg tror faktisk, til tross for dette, at musikkforlagene gjør en vesentlig innsats. Musikkforlagene publiserer jo ofte det de synes er verdt å formidle videre, slik at det blir en form for utvalg. Nå trenger jo ikke alle å være enig det forlagene utgir, men dette er vårt utgangspunkt i alle fall. Musikkforlagene bruker også mye ressurser på markedsføring gjennom utstillinger, annonser, nettsider, sosiale medier, kataloger og mye annet – og når veldig bredt ut.

Når dette er sagt, så tror jeg at vi vil gå inn i en digital fremtid. Denne fremtid vil selvsagt til dels være kostnadsbesparende for forlagene i forhold til trykkekostnader, men medføre helt andre forpliktelser ovenfor opphavspersoner i forhold til markedsføring. Det er nok her forlagene kan gjøre størst nytte i en digital fremtid.

Jeg tror på en digital fremtid, men den kommer ikke over natten!

Jan Stefan Bengtsson
Tidligere forlagssjef i Cantando Musikkforlag