226216_206043122769811_4188341_n

NY ABONNEMENTSORDNING FOR PERMEN OG KORALPERMEN
Permen er orgelstykker til salmemelodiene i Norsk Salmebok, mens Koralpermen er ledsagersatser (alternative arrangement) til salmene. Begge er abonnementsordninger i kontinuerlig drift siden oppstart i 1992 og 1999, med abonnenter over hele norden.

Abonnentene inneholder både enkle og vanskelige stykker.

Vi har nå fornyet ordningen gjennom å gjøre om på abonnementsmodellen. Pris per sending er reduser til kr 249,- kvartalsvis, uten noen stor førstegangsavgift.

Vil du abonnere eller vite mer om Permen og Koralpermen?

Trykk her og send oss en forespørsel pr epost (post@noteservice.no)