3864-forsDet siste nye av orgelutgivelser fra hele verden!

2 sendinger per år. Prisen varierer i forhold til innhold, men overstiger ikke kr 1850,- (inkl. MVA) per utsending. Moms utgår ved eksport.

Vi gir 25-35% rabatt på noter som følger dette abonnement. Abonnementet er bindende for kalenderåret, og fornyes automatisk dersom det ikke sies opp innen fristen, som er 30.11 for påfølgende kalenderår.

Abonnementet må bestilles per mail til post@noteservice.no. Ved bestilling, kopier inn teksten over, oppgi navn og adresse samt e-post for faktura.

Dette er et flott abonnement for alle kirkemusikere i Skandinavia!