Oppføringer av Noteservice

45 sanger fra 45 år, Lars Martin Myhre

Lars Martin skriver i forordet på boken: «I åras løp har jeg fått mange henvendelser om noter til sangene mine. Dessverre har jeg ikke hatt stort annet å tilby enn uleselige, håndskrevne kladder med kaffeflekker (minst). Jeg ble derfor veldig glad da det kom en forespørsel om å gi ut notebok fra Odd Steenberg i […]

Sang Quiz og Trim: Sang og aktivitetsprogram for eldre

Redaktør Tom Næss Sang Quiz og Trim selges i sett med et veiledningshefte, 10 sanghefter med laminerte sider og 1 CD. Dette er et sang- og aktivitetsprogram for eldre, som kan brukes i private hjem og på ulike institusjoner. Det er utarbeidet på en måte som skal gjøre det enkelt og attraktivt å bruke, og […]

Kjente barnesanger på enkleste måte

KLAR, FERDIG, SPILL! Tror du at du ikke kan spille gitar? Denne boka er laget for å vise at hvem som helst kan lære seg noen enkle grep og oppleve mestring. Det finnes utallige sanger med bare to grep. Her får du 20 kjente barnesanger som du kan starte med. Tenker du at det blir […]

Elisabeth Vannebo om nybegynnerspilling

Tanker om nybegynneropplæring på messinginstrumenter Å starte med nye elever er givende, morsomt og utfordrende! Siden ungene legger fundamentet for spillingen, både teknisk og musikalsk, så opplever jeg det første året som ekstra krevende. Motivasjon, mestring og et godt teknisk grunnlag står sentralt i min undervisning, og det har jeg også lagt opp til i […]

Streaming: et effektivt virkemiddel for kvalitetshevning og motivasjon i skolekorpset!

Jeg har i mange år laget ”lyttelister” i forbindelse med prosjekter i skolekorps jeg har dirigert. Ofte har lyttelistene vært et sammensurium av dårlige lydopptak fra Youtube, demonstrasjonsfiler (gjerne kun med utdrag av musikken) fra nettbutikker som selger noter, originalinnspillinger og lignende arrangementer for andre besetninger enn korps. Arbeidsmengden for å finne egnede lytte-filer har […]

Spill vs Midt i blinken

Spill-serien har blitt til etter mange års erfaring som messinglærer og tidligere erfaringer med bøker, blant annet Midt i blinken. Mange har spurt meg; «Hva er forskjellen på Spill og Midt i blinken?» Melodivalget er etter min mening sentralt i bøker som skal lære og inspirere barn til å spille og øve hjemme. Siden jeg […]

Oppvarming: En viktig del av korpsøvelsen!

«Den som kan gjøre det enkle perfekt, kan gjøre det vanskelige bra». Akkurat som friidrettsutøver har musikantene muskler det er viktig å få varmet opp før man går i gang med prøven. Den berømte «ambisen» trenger litt lange og varme toner før den setter i gang med arbeidet, og pustemuskulaturen trenger også å komme i […]

Orginalverk og bearbeidelser

Jeg har i arbeidet med bearbeidelser og arrangement gjort meg noen grunnleggende tanker. Dette er gjort gjennom diskusjoner med flere jurister og advokater som har stor innsikt i opphavsrett. Det har faktisk vært til dels lange diskusjoner. Når vi har sett på ”Lov om opphavsrett”, så ser vi at originalverk og bearbeidelser av disse stiller likt. Dvs. […]

En digital fremtid i musikkforleggerbransjen?

Jeg har gjennom mange år nå hørt at musikkforlagene må tilpasse seg den digitale verden og lage nedlastingssider. Cantando Musikkforlag begynte med nedlasting av noter i år 2000, og med en pause på noen år, har vi i dag en fullt funksjonell side for nedlasting. Men er det virkelig fremtiden? Jo, det er nok det […]