RETNINGSLINJER FOR INNSENDING AV MANUS

  • Manus sendes pr e-post til post@noteservice.no.
  • For å kunne vurdere ditt manus trenger vi noe skriftlig fra deg, evt. også innspilling. Vi ber om at du sender et så fullstendig manus som mulig.
  • Legg ved et skriv der du forteller litt om deg selv, og gjerne også en kort beskrivelse av manuset.
  • Dersom du ønsker manuset i retur, må du spesifisere dette. Husk i så fall å oppgi adresse. Ikke send oss originalen din. Øvrige manus makuleres.
  • Vær oppmerksom på at behandlingstid for vurdering kan ta noe tid.
  • Alle arrangement må være godkjent av rettighetshavere til tekst og musikk før innsending.