Husk å rapportere konserter
Har du fremført egne verk på konsert i sommer? Rapporter det på tono.no!

TONOs avregninger henger nøye sammen med hva slags informasjon de får inn. Får ikke Tono informasjon om konsertfremføringer, kan de heller ikke gjøre jobben for deg med å hente inn vederlaget ditt.

Konsertarrangører er pliktige til å søke om tillatelse til fremføringer og å rapportere inn til Tono. Dessverre gjøres ikke alltid dette, noe som også medfører at TONOs markedsavdeling må bedrive en god del detektivarbeid. Men du som er TONO-medlem gjør det mye enklere for Tono å gjøre en god jobb for deg hvis du også bidrar gjennom å gjøre oss oppmerksom på dine konsertfremføringer.

De aller fleste av TONOs medlemmer rapporterer nå inn konserter på webtjenesten «Mitt TONO». Her er det enkelt å rapportere inn konserter.

Trykk her for å gå til siden.