Skjermbilde 2015-03-16 kl. 16.10.08Eilert Tøsse (1954) har vært aktiv som komponist siden begynnelsen av 1980-tallet. Sin musikkutdannelse har han fra Bergen Musikkonservatorium (Høyere organisteksamen, senere årskurs i arrangering /komponering), samt private komposisjonsstudier med Ruth Bakke, Kjell Samkopf og Nils Henrik Asheim. Foruten å være yrkesaktiv komponist, har han siden 1983 vært kantor i 50% stilling i Samnanger menighet.

Hans verker omfatter komposisjoner for større og mindre besetninger med blåsere (bl. a.brassband / windband), strykere (bl.a.strykekvartett), symfoniorkester, kor (blandet kor, mannskor, damekor, barnekor, a capella og med instrumenter), orgel, piano, accordeon, slagverk, gitar, elektroakustisk musikk (basert på konkret eller elektronisk lydmateriale, lydinstallasjoner), ballettmusikk, teatermusikk, pedagogiske komposisjonsprosjekter for barn.

Idégrunnlaget Tøsse arbeider ut fra, varierer fra verk til verk. I vokalverkene er teksten i stor grad førende for valg av tonespråk og andre teknikker. I de kirkemusikalske verkenestår forkynnelsesaspektet sentralt, med opplevelsen av kirkerommet som et viktig element.Lydinstallasjonene tar ofte utgangspunkt i konkret lydmateriale på stedet og blir av og til brukt i kombinasjon med akustiske verk. Andre karakteristiske trekk i hans musikk er bruken av elementer som enten utvikles eller settes opp som kontraster mot hverandre, fokus påklanglige detaljer og musikalsk dramaturgi.

Eilert Tøsse har vært representert med verk på festivaler som Autunnale, Avgarde, Borealis, Brass-Wind, Kirkemusikkdagene i Bergen, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Music Factory, Ultima  o.l.